Polohopis Nového Kladna

Rozložení domů v asanované čtvrti

Autor: Zdeněk Pospíšil, redakčně upraveno

Rád bych zde napsal několik myšlenek na téma Nové Kladno. Nikdy jsem v této čtvrti nebydlel, ale měla pro mne svou zvláštní atmosféru. Od roku 1964 jsem chodil na základní školu na nové Amálce a o poledních přestávkách jsme občas chodili do Nového Kladna, protože atmosféra tamních uliček a několika schodišť do tajemného Podprůhonu byla lákavá. Někdy jsme si připadali jako ve Stínadlech Jaroslava Foglara.

Od těch dob uplynulo mnoho let, ale vždy si při vzpomínkách onu atmosféru vybavím. Nové Kladno je „tajemné“ i skutečností, že se z něj zachovalo velmi málo pohlednic. Smůlu mělo i při asanaci, protože před bouráním domů v lokalitě mezi gymnáziem a ulicí Ivana Olbrachta byla provedena pasportizace každého domu. Jednotlivé domy byly fotograficky zdokumentovány. Toto se v případě Nového Kladna nestalo.

Z různých důvodů si Nové Kladno zaslouží obnovení zájmu. Proto přináším polohopis popisných čísel podle jednotlivých ulic.

Stav polohopisu zobrazuje rok 1949, kdy platila ještě orientační čísla domů. Tabulka s polohopisem jsou koncipovány tak, že první číslo zleva je tzv. orientační číslo. Tato čísla byla – podobně jako v Praze – přidělena domům v dané ulici vzestupně, na jedné straně ulice lichá čísla a na druhé straně ulice sudá čísla. Stejně jako v Praze byla vzestupnost čísel daná polohou ulice od centra města ven. Tímto způsobem tedy lze dokumentovat, jak byly jednotlivé domy položeny za sebou. V případě Nového Kladna byly domy číslovány od Denisovy třídy (později třídy Dr. Edvarda Beneše, dnešní Československé armády) směrem k Podprůhonu. Po pravé straně (při pohledu od Denisovy třídy) měly domy sudá orientační čísla, po levé lichá. Systém orientačních čísel domů byl v dalších letech v Kladně zrušen a dnes již se nepoužívá. Na některých domech se orientační čísla (modrý podklad) zachovala. V roce 1949, z kterého polohopis pochází, se ještě používala.

Čísla vpravo jsou klasická čísla popisná tak, jak byla konkrétním domů v průběhu let přidělována. Tato čísla platí samozřejmě dosud, ale žádný dům Nového Kladna již nestojí. Zastupitelstvo města přijalo zásadu, že volná popisná čísla zbořených domů budou použita pro nově stavěné domy. Tímto způsobem se může stát, že některé z čísel popisných, které měly domy na Novém Kladně, mohlo být použito pro úplně jiný dům na katastrálním území Kladna.

Rohové domy měly dvě orientační čísla. Byly začleněny do systému orientačních čísel obou daných ulic. Např. dům čp. 924, kde byla lékárna U nemocnice, měl orientační číslo Fráni Šrámka 1 a současně Dr. E. Beneše 32. Hlavní bylo číslo ze strany vchodu do domu, což v daném případě bylo z ulice Fráni Šrámka. Zajímavostí těchto domů, které stály jako rohové do třídy Dr. E. Beneše a příslušné ulice Nového Kladna bylo, že měly vchody do obchodů z hlavní ulice, ale většina měla vchody do domu z boční ulice. Ze 32 takto situovaných domů měl hlavní vchod do domu z hlavní ulice pouze jeden, a sice čp. 850.

Podle evidence z roku 1949 ještě uvádím živnosti a prodejny u příslušných domů. Jedná se o poslední fungující živnostníky a první národní podniky a družstva. Údaje o živnostech pocházejí z Adresáře města Kladna na rok 1949.

Ulice Boh. Hracha (1. ulice)

orientační číslo číslo popisné živnost orientační číslo číslo popisné živnost
1 785 R. Trnka: pražské uzenářství
B. Trnková: dámské krejčovství
2 776 F. Horna: papírnictví a knihkupectví
Jednota – prodejna textilu
MUDr. F. Polák: praktický lékař
3 748 Textilia n. p., prodejna TEP, dř. Spousta 4 777  
5 784   6 778  
7 784   8 779  
9 782   10 768  
11 781   12 1817  
13 896   14 800  
15 780   16 826  
17 895   18 894  
20 1758        

Ulice M. Švabinského (2. ulice)

orientační číslo číslo popisné živnost orientační číslo číslo popisné živnost
1 750 J. Lochovský, koloniál 2 749 F. Sýkora: drogerie, barvy, foto
3 751   4 787  
5 752   6 788  
7 797   8 1077  
9 796   10 789 A. Šnéberk: malíř pokojů
11 795   12 790  
13 794   14 791  
15 793   16 792  
17 1827   18 829  
19 898   20 828  
21 830   22 827  
23 1135 viz Ořechovka 1 24 897 A. Pařízek, krejčovství

Ulice Lud. Kuby (3. ulice)

orientační číslo číslo popisné živnost orientační číslo číslo popisné živnost
1 757 M. Jelínková: potraviny
A. Sedláčková: dámské krejčovství
J. Červenka: pohřební ústav
V. Leopold: holičství
2 899 M. Chalupná: hostinec „U Hoffmannů“
3 756   4 798  
5 834   6 753  
7 808   8 754  
9 1240   10 799  
11 807   12 900  
13 806   14 755  
15 805   16 801  
17 901   18 802  
19 804   20 832  
21 833 L. Lev: nakladatelství a papírnictví 22 831  
23 803 O. Sýkora: restaurace „Domov“ (U Grumetů) 24 1285 viz Ořechovka 3

Ulice V. Rabase (4. ulice)

orientační číslo číslo popisné živnost orientační číslo číslo popisné živnost
1 823 A. Šlégr: zámečnictví, jízdní kola 2 821 J. Havlík, nást. O. Sýkora: stroj. pekař.
J. Sýkorová: potraviny
3 1171   4 868  
5 903   6 835  
7 904   8 836  
9 840 V. Číhař: obuvnictví 10 837  
11 839   12 838  
13 902   14 1046  
15 1156   16 1044  
17 1150   18 1335  
19 1045   20 1049 viz Ořechovka 7
21 1079 L. Lev: nakladatelství a papírnictví 23 1078  

Ulice Čermákova (5. ulice)

orientační číslo číslo popisné živnost orientační číslo číslo popisné živnost
1 849 V. Zvonař: potraviny
A. Wirsichová: mlékařství
2 824 K. Svovoda: hostinec
A. Vašík: řeznictví a uzenářství
3 848 J. Uhlík: krejčovství 4 841  
5 847   6 842  
7 905   8 843  
9 846 K. Tinhofer: krejčovství 10 844  
11 845   12 991  
13 962   14 1080  
15 1085   16 1081  
17 1084   18 1082  
19 1118   20 1083  
21 1191 J. Pešta: cukrářství 22 1158 viz Ořechovka 9
23 1160 viz Ořechovka 11      

Ulice Karla Tomana (6. ulice)

orientační číslo číslo popisné živnost orientační číslo číslo popisné živnost
1 856 J. Firků: řeznictví a uzenářství
J. Chuchler: hodinářství
A. Kordovská: obchod ovocem a zeleninou
2 850 viz dr. Ed. Beneše 22
3 1214   4 906  
5 855   6 851  
7 908   8 852  
9 870   10 853  
11 854   12 1086  
13 907   14 1087  
15 1101   16 1088  
17 1111   18 1089  
19 1100 J. Kohlíček: os. autodoprava 20 1090  
21 1119   22 1159 viz Ořechovka 13
23 1151 viz Ořechovka 15      

Ulice V. Větrovce (7. ulice)

orientační číslo číslo popisné živnost orientační číslo číslo popisné živnost
1 863 Pramen, n.p. – potraviny, dř. Procházka
J. Klempera, módní závod
2 857 J. Srp vdova: instalatérství
3 862   4 909  
5 914   6 869  
7 860   8 910  
9 861   10 858  
11 871   12 859  
13 913   14 911  
15 912   16 1245  
17 1108   18 1098  
19 1105   20 1120  
21 1157   22 1136  
23 1173 viz Ořechovka 19 24 1137  
26 1138 viz Ořechovka 17      

Ulice Fráni Šrámka (8. ulice)

orientační číslo číslo popisné živnost orientační číslo číslo popisné živnost
1 924 PhMr. J. Hřebík: lékárna „U nemocnice“ 2 992 J. Buš: koloniál
M. Nováková: prodej uzenin
3 970   4 915  
5 923   6 916  
7 922   8 917  
9 921   10 918  
11 969   12 963  
13 968   14 919  
15 967   16 920  
17 1161 viz Ořechovka 23 18 1102  
20 964   22 965  
24 966 F. Taubr: nákladní autodoprava      

Ulice Fr. Loudy (9. ulice)

orientační číslo číslo popisné živnost orientační číslo číslo popisné živnost
1 1000 O. Lánský: kola, mot. ČZ, šicí stroje 2 1121  
3 999   4 993  
5 998   6 994  
7 997   8 971  
9 1041   10 995  
11 1094   12 996  
13 972   14 996  
15 973   16 1038  
17 1197   18 1039  
19 1205   20 1122  
21 1196 viz Ořechovka 27 22 1831 viz Ořechovka 25

Ulice Jar. Kvapila (10. ulice)

orientační číslo číslo popisné živnost orientační číslo číslo popisné živnost
1 1210 Jednota, řeznictví a uzenářství, dř. Špecián
Textilia n. p. – prodejna textilu
MUDr. J. Vrbský, primář st. nemocnice
2 1215 F. Zíka: řeznictví a uzenářství
3 1283   4 1520  
5 1259   6 1227  
7 1248   8 1212  
9 1222   10 1253  
11 1266   12 1246  
13 1224   14 1243  
15 1218   16 1220  
17 1219   18 1221  
19 1207 viz Ořechovka 31 20 1208 viz Ořechovka 29

Ulice Vít. Nováka (11. ulice)

orientační číslo číslo popisné živnost orientační číslo číslo popisné živnost
1 1278 O. Vrbický: čalounictví
J. Jerman: krejčovství
V. Vršek: malíř pokojů
2 1247 M. Vondrušková: prodej uzenin
J. Bomba: pohřební ústav
3 1241   4 1257  
5 1271   6 1284  
7 1234   8 1254 M. Trunečková: mandlování prádla
9 1229   10 1256  
11 1231   12 1277  
13 1230   14 1225 V. Havlíček: dámské krejčovství
15 1249   16 1226 F. Froněk: obchod ovocem
17 1232 viz Ořechovka 35      

Ulice Jos. Lady (12. ulice)

orientační číslo číslo popisné živnost orientační číslo číslo popisné živnost
1 1290 A. Sedlák: autobusová doprava
G. Venclová: modistka
2 1235 A. Hurt: restaurace „U Hurtů“
3 1236   4 1242  
5 1244   6 1251  
7 1237   8 1250  
9 1238   10 1267  
11 1237   12 1262  
14 1239 viz Ořechovka 37      

Ulice V. B. Třebízského (13. ulice)

orientační číslo číslo popisné živnost orientační číslo číslo popisné živnost
1 1280 A. Bakalářová: potraviny 2 1275 M. Vacková: cukrářství
3 1281   4 1291  
5 1282   6 1276  
7 1288   8 1279  
9 1286   10 1268  
11 1287   12 1269  
13 1274 viz Ořechovka 43 14 1270 viz Ořechovka 41

Ulice Jungmannova (14. ulice)

orientační číslo číslo popisné živnost orientační číslo číslo popisné živnost
1 1304 V. Horna: holičství 2 1302 V. Černý: hostinec
F. Kostka: řeznictví a uzenářství
3 1303 4 1307  
5 1301   6 1298  
7 1300   8 1324  
9 1309 viz Ořechovka 49 10 1299 viz Ořechovka 45
11 1367 viz Ořechovka 47      

Ulice Fr. Halase (15. Ulice)

orientační číslo číslo popisné živnost orientační číslo číslo popisné živnost
1 1327   2 1306 I. Karfíková: hostinec „U Ječmenů“
3 1323   4 1305  
5 1320   6 1308  
7 1312   8 1322  
9 1313 viz Ořechovka 53 10 1310 viz Ořechovka 51

Ulice Vít. Nezvala (16. ulice)

orientační číslo číslo popisné živnost orientační číslo číslo popisné živnost
1 1321 A. Rohanová: koloniál 2 1325 B. Hlinomazová: potraviny
3 1833   4 1330  
5 1319   6 1338  
7 1326   8 1317  
9 1328   10 1314  
11 1341 viz Ořechovka 57 12 1318 viz Ořechovka 55

Třída Dr. E. Beneše

orientační číslo číslo popisné živnost
2 785 viz B. Hracha 1
4 786 cukrárna a kavárna „Petr“
6 749 viz M. Švabinského 2
8 750 viz M. Švabinského 1
10 899 viz L. Kuby 2
12 757 viz L. Kuby 1
14 821 viz V. Rabase 2
16 823 viz V. Rabase 1
18 824 viz Čermákova 2
20 849 viz Čermákova 1
22 850 E. Šilhavá, hostinec
Masna n.p., závod Pánek
24 856 viz Karla Tomana 1
26 857 viz Václ. Větrovce 2
28 863 viz Václ. Větrovce 1
30 992 viz F. Šrámka 2
32 924 viz F. Šrámka 1
34 2624 B. Novotný, cukrářství
36 1121 viz Fr. Loudy 2
38 1000 viz Fr. Loudy 1
40 2625
42 1215 viz Jar. Kvapila 2
44 1210 viz Jar. Kvapila 1
46 1247 viz Vít. Nováka 2
48 1278 viz Vít. Nováka 1
50 1235 viz J. Lady 2
52 1290 viz J. Lady 1
54 1275 viz Třebízského 2
56 1280 viz Třebízského 1
58 1302 viz Jungmannova 2
60 1304 viz Jungmannova 1
62 1306 viz F. Halase 2
64 1327 viz F. Halase 1
66 1325 viz Vít. Nezvala 2
68 1321 viz Vít. Nezvala 1
70 1833 viz Vít. Nezvala 3
72 1486
74 1494 O. Fajtl, holičství a kadeřnictví
76 1532 O. Zíma, hotel „Sparta“
F. Větrovec, modelářství

Ořechovka

orientační číslo číslo popisné živnost
1 1135
3 1285
5 803 viz L. Kuby 23
7 1049 M. Jiřikovská, výr. prádla
9 1158
11 1160
13 1159
15 1151
17 1138
19 1173
21 966 viz F. Šrámka 24
23 1161
25 1831
27 1196
29 1208
31 1207
33 1228
35 1232
37 1239
39 1273
41 1270 F. Fafek, kapelník
43 1274
45 1299
47 1367
49 1309 J. Horák, cukrářství
M. Ovesná, dám.a dětské oděvy
51 1310 Jednota, koloniál
53 1313
55 1318
57 1341
59 2215 V. Andrš, pekařství

Datum: 12.6.2008, autor: Zdeněk Pospíšil, kategorie: Příběhy, témata: Nové Kladno

Mapa

Komentáře

Dobrý den,sháním nějaké informace o sedmé ulici na Kladně.Bydleli tam Neumannovi a Bejčkovi.Dále pak o živnosti u Poučků,mělo by to být pekařství.Děkuji za každou zmínku,foto by velice potěšilo.Je to pro mou babičku(*1930),kt­erá tam tehdy vyrůstala.Děku­ji moc..

datum: 5.11.2011 23:33, autor: petra koudelová

Pořád čekám nějaké zmínky o hospodě v Páté ulici – sákryš, tam bývalo po večerech veselo a hrálo se tam na harmoniku, jako malé děti jsme se bály okolo chodit . . . Myslím si, že je nás pamětníčků málo. Je to už dávno. Taky bych ráda nějaké konkrétní zmínky o činnosti Závodního klubu SONP o kultuře v čele s panem Bokrem, První máje na Sletišti atd atd. To už je pozdější záležitost, V Kladně však to byl nosič kultury. No hlaste se, hlaste se na co si kdo vzpomínáte. Na Edu Pergnera . .

datum: 6.5.2010 18:18, autor: Emilie Slováková

Já jsem na Novém Kladně trávila značnou část svého dětství u své tety a strýce Ullmannových v sedmé ulici Fráni Šrámka č. 922. Pamatuji Ořechovku, německé nápisy Zum Nussgarten s patřičnými šipkami, pamatuji ticho pouze s kdákáním slepic, vidím před sebou celou cestu od První ulice, hospodu Pětku, klimbající se žárovky na nárožích ve větru večerů, kdy jsem se s maminkou a bratrem vracela domů. Začínám si vzpomínat – sakra to mě to dostává . . .

datum: 27.4.2010 22:43, autor: Emilie Slováková

Pamatuji se na krásnou cukrárnu U Petra, naproti dnešní České spořitelně, bývalému Lidovému domu, kde bylo i kino. Vždy před kinem jsme tam zašli s rodiči pro bonbony, které se prodávaly vážené z velkých skleněných dóz!Třeba takový cukrkandl!!A všemu vévodila obrovská stříbrná pokladna, která vždy krásně zacinkala.

datum: 26.2.2010 22:45, autor: Iva Čápová

Pokusím se panu Řeřichovi osvětlit tajemství jména Naumovič, o kterém se zmiňuje ve svém příspěvku. Členové rodu Naumovičů provozovali cukrářské řemeslo na Kladně minimálně padesát let. Všechno začal Dimitrij Naumovič, který si zřídil cukrářství na počátku minulého století v čp. 395 na Královské třídě. Po několika letech zakoupil domek čp. 999 na Novém Kladně v IX. ulici a tam zřídil, společně s manželkou Annou, nové cukrářství. Jeho specialitou byly orientální cukrovinky. V roce 1918 stěhuje prodejnu do nově zřízeného cukrářství v Kročehlavech, čp. 567, proti restauraci „Na kovárně“. Nové prostory byly velmi moderní a já sám si tuto cukrárnu ještě pamatuji v provozu. Jeho dobrým podnikatelským záměrem bylo zřízení prodeje zmrzliny a cukrovinek proti vchodu na sletiště. Kolem vedla cesta mnoha výletníků směrem na Lapák a akce na sletišti mu také přihrávaly mnoho zákazníků.
V roce 1949 provozoval toto cukrářství Alexandr Naumovič. Dalším Naumovičem byl Christo , který měl cukrářství na tehdejší Palackého třídě v čp. 211. Dům dnes neexistuje a stál v místech dnešního autosalonu HK PARTNER KLADNO, s.r.o. na hranici Kladna a Kročehlav. V tomto cukrářství je ještě v roce 1949 uváděn Boris Naumovič. To jsou čtyři členové jména Naumovič na Kladně, dvě možná tři generace. Pak se nedivtě, že uměli tak dobrou zmrzlinu.

datum: 27.11.2009 16:53, autor: Zdeněk Pospíšil

Děkuji za připomínku jmen, která mne provázela celé dětství. Také já jsem nechodil do Narpy a Maso-uzenin, ale Hornovi a Vašíkovi, nebo Roubalovi, kolo jsem měl od Šlégra a mýdlo od Sýkory, protože k Janoutovi to bylo daleko (i když tam to vonělo mnohem líp).
Vzpomínám na reklamní cedulku vystrčenou nad chodník u rezavých vrat mazi Baťou a fotoateliérem pana Šatry, na které bylo napsáno „Bomba ve dvoře“. Záhadou pro mne bylo a zůstalo jméno „Naumovič“, které se objevilo na brance k zahrádce cukrárny proti vchodu na Sletiště. Po pravé straně lesní cesty na Lapák. Bylo to za hlubokého komunizmu a místo kopečku zmzliny v papírovém kalíšku jste dostali 3 kopečky ve skle, každý jiný, se šlehačkou, čokoládou a zapíchnutou oplatkou. Tatínek se nedivil, vzpomínal na jugoslávské Kupari, kde hrál za svobodna v lázeňském orchestru. Dnes je to k smíchu, ale u nás tehdy bylo zázrakem i to jméno nad vchodem.
Škoda, že takto někdo nezpracuje celou hlavní třídu, nemluvě o zbourané Váňově ulici a celé té čtvti mezi Váňovou a Bezručovou.

datum: 26.11.2009 23:05, autor: Jiří Řeřicha

Díky za zaznamenání Nového Kladna alespoň v číslech domů.
Na obrázcích jsem hledal zlatého ciklistu co byl na domě v ulici V.Rabase 1. Nevíte prosím kam se tato ozdoba z věžičky domu dostala.
I to byla jedna z dominant Nového Kladna.

datum: 28.2.2009 16:55, autor: Igor Šlégr

A do bonusových materiálů pro registrované uživatele jsem přidal podrobnou mapu Nového Kladna.

datum: 20.6.2008 20:12, autor: Jan Marek

…a přidal tři obrázky

datum: 20.6.2008 19:38, autor: Jan Marek

Doplnil jsem tabulky, takže teď je konečně článek kompletní :-)

datum: 20.6.2008 19:28, autor: Jan Marek

Velice zajímavé a poučné. Vždy jsem nad tím přemýšlel, jak vlastně to číslování ulic vzniklo. K té mapě. Bylo by dobré ji nabídnout celou.
Pěkné:-)

datum: 12.6.2008 21:43, autor: Jiří Kocar

Přidělují se znovu nejen čísla,ale i jména ulic.Ulice Karla Tomana,Fráni Šrámka,Rabaso­va,Ludvíka Kuby a určitě i další – znovu existují v novější výstavbě v Rozdělově,na Ostrovci atd

datum: 12.6.2008 21:02, autor: Petr Volek

Když jsem se tak podíval na ta popisná čísla, hned mě napadlo, jak je zvláštní, že se zrušená popisná čísla znovu přidělují (ale jinak by asi rostla do astronomických výšin). Takže číslo, kde měl pan Lochovský v Novém Kladně koloniál má teď můj panelák v Rozdělově. ;-)

datum: 12.6.2008 20:41, autor: Jindřich Libovický