O projektu

O projektu

Projekt vznikl z iniciativy občanského sdružení Kladno Záporno, v současné době jej financuje a spravuje občanské sdružení Halda.

Cílem internetového projektu Kladno minulé je oživit historii města Kladna, přispět k vytvoření společných kulturních hodnot a vnést do života města podněty k diskusím.

Minulost města Kladna je v mnohých směrech specifická. Na české poměry je krátká, navíc ji výrazně formovala průmyslová éra. Pro mnohé lidi je Kladno z historického hlediska nezajímavé. Projekt Kladno minulé má ukázat, že tomu tak není.

Nástup průmyslu v druhé polovině 19. století byl provázen pozoruhodným rozvojem všech oblastí společenského života. Vznikaly nové spolky, veřejné budovy, město se rozšiřovalo. Druhý zásadní zásah do hospodářské, urbanistické a sociální struktury města znamenalo rozšiřování závodů po roce 1948 v rámci spolupráce s někdejším Sovětským svazem a později ustavenou RVHP. Posledním zásadním zlomem byl rok 1989. Od té doby došlo ve městě k zásadním změnám. Nastal útlum těžkého průmyslu, těžba uhlí byla zcela zastavena. Ve velmi krátké době město přišlo o své jedinečné výsady. Bylo nuceno se znovu profilovat, znovu vymezit, najít novou identitu. Tento proces trvá až do dnešních dní. Minulost by však neměla upadnout v zapomnění.

Prostřednictvím starých fotografií a pohlednic chceme oživit paměť města. Věříme, že se do naší činnosti zapojí lidé, kteří mají k městu určitý vztah. V domácích archivech se dá nalézt takřka nevyčerpatelné množství cenných dokumentů (fotografií, pohlednic a dalších), které mohou přinést zajímavé informace nejširší veřejnosti, ale i historikům. Proces obohacování a sdílení není jednostranný; spolupracujeme rovněž se Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně a Státním okresním archivem v Kladně, tedy institucemi, které nám pomohou zpřístupnit veřejnosti materiály, které jsou jinak vesměs předmětem zájmu jen pro odborníky či nadšence.

Obrazovou část budeme průběžně doplňovat příběhy o jednotlivých místech, stavbách nebo zajímavých osudech lidí, kteří jsou s Kladnem nějakým způsobem spjati.

Webová stránka Kladno minulé je, díky možnosti založit si vlastní blog, rovněž místem komunikace, prostorem pro diskusi nejen o minulosti, ale též o současných tématech a budoucím vývoji.

Projekt Kladno minulé má ambici stát se komunitárním projektem, který by oslovil všechny obyvatele města, jimž není historie, současnost a budoucnost jejich města lhostejná.

Datum: 24.12.2007, témata: o projektu

Komentáře

Dobrý den, mám otázku, na kterou asi málokdo zná odpověď z historického hlediska, a to je Motyčínská skála. Lom nejen povrchový, ale i hlubinný. Kdy vznikl? Kdo ho vedl? Kdy byl opuštěn? Dnes už víme že České Lesy požádali Okresní Báňský úřad o zabetonování vchodů a celkovým vylitím popílkem z elektrárny společně s vodou, takže dovnitř už se nepodíváme. Nějaké fotografie? Děkuji mnohokrát :)

datum: 7.5.2024 12:14, autor: Jan Adámek

Ráda bych našla fotografie kde jsou staré městské lázně.A taky dříve vedla kolej směrem k poldovce-Jezdila tam malá párovka.Děkuji

datum: 12.2.2019 18:51, autor: Miroslava Galoczova