Osobnosti

V rámci projektu Kladno minulé chceme vytvořit přehled osobností spjatých s Kladnem nebo Kladenskem. Jako patrně nejlepší zdroj v současné době slouží databáze regionálních osobností Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Naším cílem je strohé biografické údaje dále rozvádět, případně přinášet méně známé osudy zajímavých lidí, kteří na Kladensku působili.

Podílet se na tvorbě přehledu můžete i vy. Pište na mail redakce@kladnominule.cz – uvítáme rozšíření stávajících hesel i hesla nová. K vaším informacím, prosíme, doplňujte i zdroj, z něhož čerpáte.

Datum: 7.11.2011