Kladenské gymnázium

Původní státní reálka

O zřízení státní reálné školy v Kladně rozhodlo město 25. října 1899 s tím, že první ročník se otevře ve školním roce 1900/1901. Založení nového ústavu přijali představitelé obce s nadšením. Našla se mezi nimi řada mecenášů ochotných zajistit plynulý provoz školy. Přesto ještě na jaře 1900 nebylo jasné, kde se bude vyučovat. Nepadlo rozhodnutí o prozatímním umístění ústavu ani o stavbě nové stálé budovy. První školní rok byl zahájen 18. září 1900 bohoslužbou v děkanském chrámu. Do prvních ročníků nastoupilo 78 chlapců, kteří se rozdělili do dvou paralelních tříd. Výuka probíhala v provizorních prostorách bývalé mateřské školky poblíž Sokolovny (dnešní 11. základní škola).

Teprve v roce 1903 bylo rozhodnuto o výstavbě nové školní budovy. Do veřejné soutěže o stavbu, která měla být novou dominantou města, se přihlásilo 31 plánů a jedna studie. Zvítězil návrh architektů Amena a Dryáka. Stavba začala 9. května 1904 a postupovala poměrně rychle. Už 12. září 1905 prošla nová budova kolaudací a 20. září se v ní začalo vyučovat. Zbývalo ale dodělat řadu drobnějších prací, vybavit tělocvičnu a dokončit kapli. Definitivně tak byla dokončena až na podzim roku 1906.

Datum: 28.5.2008, autor: Roman Hájek, kategorie: Pohlednice, témata: centrum, budovy, školství

Mapa

Komentáře

Zatím tu nejsou žádné komentáře.