Reklamy první republiky - fotogalerie - 2/28

Předchozí | Zpět na článek | Další

Komentáře

Dana Kozlová (*1937) byla spolužačkou mé sestry. Často se navštěvovaly. Myslím, že jeden čas „chodila“ s výborným klavíristou orchestru Vladimíra Bromského, panem Dr. Borisem Dvořákem. Jako dcera kapitalisty nesměla studovat a zbylo pro ni po ukončení měšťanky (SŠ) jen místo svačinářky v huti Koněv v Mechanice 1 v SONP.

datum: 18.7.2016 1:02, autor: Jiří Řeřicha

Na hlavní třídě trčela nad železnými vraty (proti optikovi „Sojka“) plechová cedulka, kde bylo napsáno: BOMBA VE DVOŘE.

datum: 18.7.2016 0:54, autor: Jiří Řeřicha